A rendezvénybiztosítás fogalma és jogszabályi háttere

A településeken és a különböző intézményekben és magántulajdonban lévő ingatlanokban tartott rendezvényeket, létszámtól és céljától függően engedélyhez kötik. A helyi önkormányzat jegyzője, a mindenkori jogszabályok betartatásával adja ki az engedélyt. A rendezvénybiztosítás célja a rendezvény zavartalan lebonyolításának biztosítása, az illetéktelen személyek kiszűrése és távoltartása, a résztvevők személyének és értékeinek megóvása, a rendezvény területének és környezetének megóvása, a rendbontás megelőzése. A rendezvényt biztosító cég előzetesen informálódik a helyszín sajátosságairól, a várható létszámról, a rendezvényen résztvevő hivatalos személyek védelmi lehetőségeiről. Milyen eszközigényre, formaruhára lesz szükség a kivezényelt biztonsági őröknek. A rendezvény biztonságos lebonyolításához szükség lehet fémkordonra, elválasztó szalagkorlátokra, esetlegesen rendőri jelenlétre. A biztonsági őröknek együtt kell működni a szervező munkatársakkal, és a kivezényelt rendőrökkel, és követni a saját vezetői utasításokat, a biztosítási tervet.